Alleluia - Lễ Chúa Ba Ngôi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

Al-le-lu-ia

(Al-le-lu-ia)

Al-le-lu-ia

(Al-le-lu-ia)

Al-le-lu Al-le-lu

(Al-le-lu-ia)

Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia

(Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia).

.

Sáng Danh Chúa Cha, sáng Danh Chúa Con, và rạng Danh Chúa Ngôi Ba

(Rạng Danh Chúa Cha, rạng Danh Chúa Con, và rạng Danh Chúa Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần)

Như có trước vô cùng và bây giờ, và hằng có, và đời đời thiên thu.

(Như có trước vô cùng và bây giờ, và hằng có, và đời đời ngàn thu.)

Alleluia - Lễ Chúa Ba Ngôi - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh