Chúa Nói Cùng Con

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường

CBST2

1.

Chúa nói cùng con trong xào xạc lá.

Chúa nói cùng con trong dào dạt mưa.

Rực hồng bình minh, ngát tím hoàng hôn

nói với con rằng Chúa dựng nên càn khôn.


ĐK.

Con tin Chúa ơi, xem muôn nơi thắm tươi, con thấy bàn tay Chúa.

Trong muôn sắc hoa, trong con tim hát ca, ơn Chúa luôn an hòa.


2.

Chúa nói rền vang trong chiều lộng gió.

Chúa nói dịu êm trong đêm lặng yên.

Dòng đời vần xoay, tiếng Chúa nỉ non.

Chúa nói muôn lời thức động cõi lòng con.


ĐK.

Con tin Chúa ơi, xem muôn nơi thắm tươi, con thấy bàn tay Chúa.

Trong muôn sắc hoa, trong con tim hát ca, ơn Chúa luôn an hòa.


3.

Chúa hát lời vui lau dòng lệ đắng.

Chúa thắp lời thiêng soi đường người đi.

Lời gọi người xa, nhắc nhớ người quên,

nhắn gió đưa thuyền lướt về bến bình yên.


ĐK.

Con tin Chúa ơi, xem muôn nơi thắm tươi, con thấy bàn tay Chúa.

Trong muôn sắc hoa, trong con tim hát ca, ơn Chúa luôn an hòa.


4.

Trong mỗi vầng tim mong tìm hạnh phúc,

Chúa khắc bài thơ kêu gọi tình yêu,

gọi người tìm nhau nối kết tình thân,

biết sống quên mình sẽ tìm thấy mùa xuân.


ĐK.

Con tin Chúa ơi, xem muôn nơi thắm tươi, con thấy bàn tay Chúa.

Trong muôn sắc hoa, trong con tim hát ca, ơn Chúa luôn an hòa.

Chúa Nói Cùng Con - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường