Chúa Về Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Ngàn Thông

(https://www.youtube.com/watch?v=vKFn80U3_-o)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

ĐK.

Hỡi người xứ Ga-li-lê, sao còn đứng mãi làm chi?

Nghĩ ngợi gì? Nhớ nhung gì?

Người đã lên trời, Người đã lên trời ngời sáng.

Mai Người lại đến đây.

 

1.

Người đã xuống đời mang kiếp con người, chung nắng chung mưa cùng chúng con.

Người về trời cao trăng sao dạt dào, vẫn nhớ cuộc đời đầy ba đào.

Câu yêu thương sắt son muôn năm luôn giữ tròn.

Người ở cùng con dẫu cho sông cạn núi mòn.


ĐK.

Hỡi người xứ Ga-li-lê, sao còn đứng mãi làm chi?

Nghĩ ngợi gì? Nhớ nhung gì?

Người đã lên trời, Người đã lên trời ngời sáng.

Mai Người lại đến đây.

 

2.

Còn nhớ hôm nao trong gió xôn xao Người đã sai con vào thế gian.

Lòng này tràn vui dâng trao cuộc đời, dâng trao cuộc đời vì Nước Trời.

Con đi qua khắp nơi, yêu thương trao đến người.

Đường dài ngàn phương, Chúa theo con mọi bước đường.


ĐK.

Hỡi người xứ Ga-li-lê, sao còn đứng mãi làm chi?

Nghĩ ngợi gì? Nhớ nhung gì?

Người đã lên trời, Người đã lên trời ngời sáng.

Mai Người lại đến đây.

 

3.

Ngày Chúa lên trời, con vẫn trong đời, vẫn sống bên muôn người khắp nơi.

Từng ngày từng đêm đã thấy nhiều rồi nước mắt nụ cười của kiếp người.

Con xin theo Chúa đi, gian nguy đâu sá gì.

Cùng người mọi nơi đắp xây cho đời sáng tươi.


ĐK.

Hỡi người xứ Ga-li-lê, sao còn đứng mãi làm chi?

Nghĩ ngợi gì? Nhớ nhung gì?

Người đã lên trời, Người đã lên trời ngời sáng.

Mai Người lại đến đây.

 

4.

Người đã lên trời cho nắng thêm tươi, cho gió thêm vui, đời ngát hương.

Người dìu đoàn con qua bao dặm trường, qua bao dặm trường tìm Thiên Đường.

Con say sưa phúc ân, an vui trong Thánh Thần.

Nhìn về trời cao, hát lên với ngàn ánh sao.


ĐK.

Hỡi người xứ Ga-li-lê, sao còn đứng mãi làm chi?

Nghĩ ngợi gì? Nhớ nhung gì?

Người đã lên trời, Người đã lên trời ngời sáng.

Mai Người lại đến đây.

Chúa Về Trời - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh