Dâng Chúa Đêm Nay

Tác giả: Phanxicô

Trình bày:  Ca Đoàn Thánh Gia GX Lạng Sơn

(https://www.youtube.com/watch?v=fb8tqr-9HNs)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST1

1.

Con mở bàn tay dâng Chúa đêm nay: chút sương đọng trên máng cỏ đọa đày, chút gió trong ngày Tình Yêu ngự đến, chút lời nỉ non tiếng Mẹ ru say.

 

ĐK.

Dâng gió sương mùa đông, dâng hoa mùa xuân nồng, một đời là bao mùa sống.

Xin Chúa trên trời cao đêm nay vào cõi đời đổ tràn ân phúc cho người.

 

2.

Con gửi hồn theo sương khói đêm vui, tiến dâng lời kinh bé nhỏ một đời.

Xin ơn của Trời dìu đưa ngày tháng, chút tình mùa đông sẽ nở xuân tươi.


ĐK.

Dâng gió sương mùa đông, dâng hoa mùa xuân nồng, một đời là bao mùa sống.

Xin Chúa trên trời cao đêm nay vào cõi đời đổ tràn ân phúc cho người.

Dâng Chúa Đêm Nay - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh (1/2)
Dâng Chúa Đêm Nay - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh (2/2)