Đoàn Người Đi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời GX Thái Bình

(https://www.youtube.com/watch?v=Ir_u3oLdR1U)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Đoàn người đi mang đau thương bước đi, hạt vàng gieo mà nước mắt tràn mi.

Ra đi muôn ngàn não nề, hân hoan trong ngày trở về, ngàn bông lúa đầy vòng tay.

 

1.

Khi Chúa đem lưu dân trở về, người tưởng trong giấc mơ mà thôi, tiếng cười vui thắm tươi bờ môi, và câu ca ngất ngây muôn lời.


ĐK.

Đoàn người đi mang đau thương bước đi, hạt vàng gieo mà nước mắt tràn mi.

Ra đi muôn ngàn não nề, hân hoan trong ngày trở về, ngàn bông lúa đầy vòng tay.

 

2.

Khi ấy nghe lương dân nhủ rằng: Lạ lùng thay biết bao kỳ công Chúa làm nên giữa dân Ngài thương, niềm vui say ngất ngây trên đường.


ĐK.

Đoàn người đi mang đau thương bước đi, hạt vàng gieo mà nước mắt tràn mi.

Ra đi muôn ngàn não nề, hân hoan trong ngày trở về, ngàn bông lúa đầy vòng tay.

 

3.

Ai bước đi gieo trong lệ sầu, ngày trở về sẽ bao niềm vui.

Trĩu ngàn bông lúa trong vòng tay, hòa nhịp chân tiếng ca vui đầy.


ĐK.

Đoàn người đi mang đau thương bước đi, hạt vàng gieo mà nước mắt tràn mi.

Ra đi muôn ngàn não nề, hân hoan trong ngày trở về, ngàn bông lúa đầy vòng tay.

Đoàn Người Đi - Phanxicô - Ca Nguyện