Xin Dâng Hoa Trái Ngon

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Xin dâng lên này hoa trái ngon, dâng lên Chúa với cả niềm tin sắt son.

Với lời kinh như áng trầm hương dâng lên trời, xin Chúa thương đoàn con.


ĐK.

Chúa thương đoàn con, đoái trông lễ vật, trọn niềm tri ân tiến dâng, và nguyện xin muôn thánh ân.

(Chúa thương đoái nhận, trọn niềm tri ân tiến dâng, trọn niềm tri ân tiến dâng, xin thánh ân.)


2.

Muôn tim chung hòa trong mến tin, dâng hy lễ tôn thờ, tạ ơn, khấn xin.

Bánh rượu ngon, đây bánh rượu ngon, đây ơn lành, đây Chúa thương đoàn con.


ĐK.

Chúa thương đoàn con, đoái trông lễ vật, trọn niềm tri ân tiến dâng, và nguyện xin muôn thánh ân.

(Chúa thương đoái nhận, trọn niềm tri ân tiến dâng, trọn niềm tri ân tiến dâng, xin thánh ân.)


3.

Xin dâng bao ngày đang bước đi, mong ơn Chúa đưa người vượt qua khó nguy.

Chúa dìu qua, tay Chúa dìu qua, ban lương thực nuôi dưỡng trên đường xa.


ĐK.

Chúa thương đoàn con, đoái trông lễ vật, trọn niềm tri ân tiến dâng, và nguyện xin muôn thánh ân.

(Chúa thương đoái nhận, trọn niềm tri ân tiến dâng, trọn niềm tri ân tiến dâng, xin thánh ân.)

Xin Dâng Hoa Trái Ngon - Phanxicô - Dâng Lễ
Xin Dâng Hoa Trái Ngon - Phanxicô - Dâng Lễ