Xin Cho Con Yêu Đời Yêu Người

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Ngàn Thông

(https://www.youtube.com/watch?v=MdIbIyh0lKg)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.

Tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời.

Xin cho con tình yêu thiết tha, lòng bao la thắm như màu lá.

Xin cho con yêu dấu muôn người, xin cho con yêu đời yêu người.

 

1.

Xin cho con yêu đời yêu người, cầm niềm tin đi thắp môi cười.

Dù một đời khổ đau không thôi,

tìm nhau vẫn thấy trong nhau là niềm vui,

nhìn nhau vẫn thấy trong nhau đẹp một lời:

Chúa là Tình Yêu.


ĐK.

Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.

Tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời.

Xin cho con tình yêu thiết tha, lòng bao la thắm như màu lá.

Xin cho con yêu dấu muôn người, xin cho con yêu đời yêu người.

 

2.

Xin cho con yêu đời yêu người, một tình yêu cao bóng mây trời.

Lời hận thù bỏ quên trên môi,

dù ai gây mãi cơn đau thương đầy vơi,

nhìn ra trong sáng trên gương mặt mọi người:

Chúa là Tình Yêu.


ĐK.

Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.

Tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời.

Xin cho con tình yêu thiết tha, lòng bao la thắm như màu lá.

Xin cho con yêu dấu muôn người, xin cho con yêu đời yêu người.

 

3.

Xin cho con yêu đời yêu người, làm loài chim bay mãi xa vời.

Nguyện một đời tìm đi muôn nơi,

đầy vơi chỉ biết luôn yêu thương mà thôi,

bờ môi thân ái nói lên cùng mọi người:

Chúa là Tình Yêu.


ĐK.

Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.

Tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời.

Xin cho con tình yêu thiết tha, lòng bao la thắm như màu lá.

Xin cho con yêu dấu muôn người, xin cho con yêu đời yêu người.

Xin Cho Con Yêu Đời Yêu Người - Phanxicô - Ca Nguyện (1/2)
Xin Cho Con Yêu Đời Yêu Người - Phanxicô - Ca Nguyện (2/2)