Bánh Thơm Rượu Lành

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Chúa đổ ơn trời thành sữa ngon, mật ngọt.

Chúa gửi xuống đời này bánh thơm, rượu lành.


ĐK.

Bánh thơm, đoàn con dâng bánh thơm từ nguồn bao la Chúa ban.

Rượu lành, đoàn con dâng rượu lành cùng tiếng ca chân thành tạ ơn.


2.

Cát biển sao trời và núi sông nghìn trùng, muôn thuở nói lên lòng Chúa thương vô cùng.


ĐK.

Bánh thơm, đoàn con dâng bánh thơm từ nguồn bao la Chúa ban.

Rượu lành, đoàn con dâng rượu lành cùng tiếng ca chân thành tạ ơn.


3.

Chúa mở cho đời nguồn thánh ân tuyệt vời.

Chúa ở khắp nơi bồi đắp cho con người.


ĐK.

Bánh thơm, đoàn con dâng bánh thơm từ nguồn bao la Chúa ban.

Rượu lành, đoàn con dâng rượu lành cùng tiếng ca chân thành tạ ơn.


4.

Với cả tâm tình, đoàn chúng con nguyện cầu, chung niềm mến yêu tựa lễ dâng ban chiều.


ĐK.

Bánh thơm, đoàn con dâng bánh thơm từ nguồn bao la Chúa ban.

Rượu lành, đoàn con dâng rượu lành cùng tiếng ca chân thành tạ ơn.

Bánh Thơm Rượu Lành - Phanxicô - Dâng Lễ