Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

1.

Pháp trường này là nơi hy tế, con xin dâng của lễ một đời,.

Đây chiếc đầu đẫm máu con người bay lên cao chứng minh tình yêu.

 

ĐK.

Đất Nam Định ngày nao nở hoa đón người con hiền ngoan vào đời.

Rồi ngày nao Nam Định ngời sáng tiễn người con thánh nhân lên Trời.

 

2.

Suốt một đời nhìn lên Thánh Giá, PHAN-XI-CÔ CHIỂU hướng về Trời.

Đâu lẽ nào gươm giáo nhục hình xui ai quên phúc vinh trường sinh.


ĐK.

Đất Nam Định ngày nao nở hoa đón người con hiền ngoan vào đời.

Rồi ngày nao Nam Định ngời sáng tiễn người con thánh nhân lên Trời.

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu - Phanxicô - Chư Thánh