Chúa Sẽ Gột Sạch

(Is 1:18)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Chúa sẽ gột tinh trắng hồn con, dẫu cho tội con thẫm đỏ như son.


1.

Chúa nghe lời ai khấn xin. Con ngước nhìn, con vững tin:


ĐK.

Chúa sẽ gột tinh trắng hồn con, dẫu cho tội con thẫm đỏ như son.


2.

Chúa nhân từ sẽ thứ tha bao lỗi lầm năm tháng qua.


ĐK.

Chúa sẽ gột tinh trắng hồn con, dẫu cho tội con thẫm đỏ như son.


3.

Dẫu con người quên lãng con, duy Chúa Trời không lãng quên.


ĐK.

Chúa sẽ gột tinh trắng hồn con, dẫu cho tội con thẫm đỏ như son.


4.

Chúa sẽ làm cho tuổi xuân tươi mới lại trong thánh ân.


ĐK.

Chúa sẽ gột tinh trắng hồn con, dẫu cho tội con thẫm đỏ như son.


5.

Chúa không bỏ rơi những ai luôn kiếm tìm kêu khấn Ngài.


ĐK.

Chúa sẽ gột tinh trắng hồn con, dẫu cho tội con thẫm đỏ như son.


6.

Chúa sẽ tỏ hiện Thánh Nhan, con sẽ được ơn cứu độ.


ĐK.

Chúa sẽ gột tinh trắng hồn con, dẫu cho tội con thẫm đỏ như son.


7.

Chúa soi đường con bước đi, con chẳng còn lo lắng chi.


ĐK.

Chúa sẽ gột tinh trắng hồn con, dẫu cho tội con thẫm đỏ như son.


8.

Ước mơ lòng con, Chúa ơi, xin sống gần Chúa suốt đời.


ĐK.

Chúa sẽ gột tinh trắng hồn con, dẫu cho tội con thẫm đỏ như son.

Chúa Sẽ Gột Sạch - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh