Với Thánh Giuse

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Uyên Di

(https://www.youtube.com/watch?v=_xAl13plkX8)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Thánh Giuse

CBST2

ĐK.

Tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa với cả tâm tình của Người Công Chính là Thánh GIU-SE.


1.

Không một lời, không một tiếng, mà thanh âm thiết tha trong lòng thánh nhân đã vang vang khắp nơi nơi, gửi Tin Vui đến muôn người.


ĐK.

Tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa với cả tâm tình của Người Công Chính là Thánh GIU-SE.


2.

Trong thinh lặng, trong nhịp sống, và trong bao giấc mơ chiêm nghiệm gẫm suy, Người vâng nghe ý Chúa ban, và luôn mau mắn chu toàn.


ĐK.

Tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa với cả tâm tình của Người Công Chính là Thánh GIU-SE.


3.

Với ơn Trời, con nguyện ước hằng theo gương thánh nhân trên đường thế gian, vầng tim nhân ái yêu thương tỏa hương công chính, khiêm nhường.


ĐK.

Tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa với cả tâm tình của Người Công Chính là Thánh GIU-SE.

Với Thánh Giuse - Phanxicô - Thánh Giuse