Mẹ Về Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Sao Biển Houston

(https://www.youtube.com/watch?v=CdcOMklLoGE)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Đức Mẹ

CBST219

ĐK.

Muôn thiên thần cánh trắng

(_ _ _ _ Muôn thiên thần)

Hôm nay đưa Mẹ về trời.

(Nhẹ bay đưa Mẹ về trời, đưa Mẹ lên cao.)

Sao sáng ngời trên đầu,

(_ _ _ _ Sao sáng ngời)

Mẹ bay lên, Mẹ bay lên

(Sẽ bay lên, sẽ bay lên và)

Áo Mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi.

(Áo Mẹ giấc mơ xanh mặt trời sáng ngời.)

1.

Trong ngàn muôn đóa hoa xinh tươi trong vườn thiên cung,

Mẹ sáng lấp lánh, là nụ hoa Trinh Vương, ngát hương ngây ngất thiên đường.

Mẹ sáng lấp lánh, là nụ hoa yêu thương, ngát hương cho người muôn phương.


ĐK.

Muôn thiên thần cánh trắng

(_ _ _ _ Muôn thiên thần)

Hôm nay đưa Mẹ về trời.

(Nhẹ bay đưa Mẹ về trời, đưa Mẹ lên cao.)

Sao sáng ngời trên đầu,

(_ _ _ _ Sao sáng ngời)

Mẹ bay lên, Mẹ bay lên

(Sẽ bay lên, sẽ bay lên và)

Áo Mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi.

(Áo Mẹ giấc mơ xanh mặt trời sáng ngời.)

2.

Con nhìn theo đám mây, mây đưa Mẹ về thiên cung,

Lòng muốn chắp cánh cùng Mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy Quê Trời.

Lòng muốn chắp cánh cùng Mẹ bay lên mây, sống vui bên Mẹ từ đây.


ĐK.

Muôn thiên thần cánh trắng

(_ _ _ _ Muôn thiên thần)

Hôm nay đưa Mẹ về trời.

(Nhẹ bay đưa Mẹ về trời, đưa Mẹ lên cao.)

Sao sáng ngời trên đầu,

(_ _ _ _ Sao sáng ngời)

Mẹ bay lên, Mẹ bay lên

(Sẽ bay lên, sẽ bay lên và)

Áo Mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi.

(Áo Mẹ giấc mơ xanh mặt trời sáng ngời.)

3.

Như mặt trời sáng tươi trên cao trông nhìn muôn nơi,

Mẹ hãy chiếu sáng để đời con an vui, bước qua gian khó cuộc đời.

Mẹ hãy chiếu sáng để lòng con thanh cao, bước lên Thiên Đàng mai sau.

Mẹ Về Trời - Phanxicô - Đức Mẹ (1/2)
Mẹ Về Trời - Phanxicô - Đức Mẹ (2/2)