Mẹ Về Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Sao Biển Houston

(https://www.youtube.com/watch?v=CdcOMklLoGE)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

ĐK.

Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa Mẹ về trời.

(Muôn thiên thần nhẹ bay đưa Mẹ về trời, đưa Mẹ lên cao.)

Sao sáng ngời trên đầu, Mẹ bay lên, Mẹ bay lên, áo Mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi.

(Sao sáng ngời sẽ bay lên, sẽ bay lên và áo Mẹ giấc mơ xanh mặt trời sáng ngời.)

 

1.

Trong ngàn muôn đóa hoa xinh tươi trong vườn thiên cung,

Mẹ sáng lấp lánh, là nụ hoa Trinh Vương, ngát hương ngây ngất thiên đường.

Mẹ sáng lấp lánh, là nụ hoa yêu thương, ngát hương cho người muôn phương.


ĐK.

Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa Mẹ về trời.

(Muôn thiên thần nhẹ bay đưa Mẹ về trời, đưa Mẹ lên cao.)

Sao sáng ngời trên đầu, Mẹ bay lên, Mẹ bay lên, áo Mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi.

(Sao sáng ngời sẽ bay lên, sẽ bay lên và áo Mẹ giấc mơ xanh mặt trời sáng ngời.)

 

2.

Con nhìn theo đám mây, mây đưa Mẹ về thiên cung,

Lòng muốn chắp cánh cùng Mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy Quê Trời.

Lòng muốn chắp cánh cùng Mẹ bay lên mây, sống vui bên Mẹ từ đây.


ĐK.

Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa Mẹ về trời.

(Muôn thiên thần nhẹ bay đưa Mẹ về trời, đưa Mẹ lên cao.)

Sao sáng ngời trên đầu, Mẹ bay lên, Mẹ bay lên, áo Mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi.

(Sao sáng ngời sẽ bay lên, sẽ bay lên và áo Mẹ giấc mơ xanh mặt trời sáng ngời.)

 

3.

Như mặt trời sáng tươi trên cao trông nhìn muôn nơi,

Mẹ hãy chiếu sáng để đời con an vui, bước qua gian khó cuộc đời.

Mẹ hãy chiếu sáng để lòng con thanh cao, bước lên Thiên Đàng mai sau.

Mẹ Về Trời - Phanxicô - Đức Mẹ (1/2)
Mẹ Về Trời - Phanxicô - Đức Mẹ (2/2)