Đón Nhận Lời Gieo Trong Lòng

(Gc 1:21.25; 1Pr 1:24-25; Pl 2:15-16)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

ĐK.

Hãy khiêm nhu đón nhận Lời gieo trong lòng, vì Lời ấy là Lời cứu rỗi anh em.


1.

Ai nghe Lời ấy và thi hành, ai nghe Luật Chúa và làm theo, thì người ấy được tự do, được vui hưởng công lao việc làm.


ĐK.

Hãy khiêm nhu đón nhận Lời gieo trong lòng, vì Lời ấy là Lời cứu rỗi anh em.


2.

Hoa khô, cỏ héo, đời phai tàn.

Muôn năm Lời Chúa chẳng mờ tan.

Lời này đã được truyền ban, là Tin Mừng loan cho mọi người.


ĐK.

Hãy khiêm nhu đón nhận Lời gieo trong lòng, vì Lời ấy là Lời cứu rỗi anh em.


3.

Anh em hãy giữ Lời Chúa truyền, vươn cao tỏa sáng tựa ngàn sao, làm việc với lòng sạch trong của những người con ngoan vẹn toàn.


ĐK.

Hãy khiêm nhu đón nhận Lời gieo trong lòng, vì Lời ấy là Lời cứu rỗi anh em.

Đón Nhận Lời Gieo Trong Lòng - Phanxicô - Lời Chúa