Dâng Trong Tình Yêu

(Dâng Người)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: (chưa rõ)

(https://www.youtube.com/watch?v=frckTk3eBw0)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Đây là bánh rượu í a thơm nồng, hiệp dâng Chúa trong tình yêu.

Dâng lên những lời nguyện ước, dâng lên những nỗi vui buồn.

Dâng Người mơ ước thắm tươi, và nguyện dâng năm tháng cuộc đời.

 

ĐK.

Dâng lên Trời lời nguyện ngát hương, dâng nhịp nhàng tiếng ca mừng.

Lòng thành và bánh thơm rượu ngon, dâng lên Chúa thương nhận lời.

 

2.

Dâng Người những ngày tháng trong cuộc đời, đường đi khó nguy đầy vơi.

Bao nhiêu bước đường lầm lỗi, bao nhiêu yếu đuối con người.

Tâm thành dâng Chúa, Chúa ơi, nguyện đỡ nâng con với tình Người.


ĐK.

Dâng lên Trời lời nguyện ngát hương, dâng nhịp nhàng tiếng ca mừng.

Lòng thành và bánh thơm rượu ngon, dâng lên Chúa thương nhận lời.

 

3.

Dâng Người cõi lòng xiết bao vô tình, nguyện xin sáng soi huyền linh.

Cho con vững niềm thờ kính, cho con thắm mãi ân tình.

Xin lòng bác ái thắm xinh, tìm tình yêu quên chính phận mình. 


ĐK.

Dâng lên Trời lời nguyện ngát hương, dâng nhịp nhàng tiếng ca mừng.

Lòng thành và bánh thơm rượu ngon, dâng lên Chúa thương nhận lời.

Dâng Trong Tình Yêu - Phanxicô - Dâng Lễ