Mong Chờ Đời Sau

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Cầu Hồn

CBST2

1.

Xin Chúa cho người vẫn mong chờ đời sau hiển vinh

được ban ơn cứu độ, được thấy ánh sáng,

thấy quê thiên đường trường sinh.


2.

Dân Chúa mong được thấy gia nghiệp rồi đây Chúa ban,

được đi tới thánh điện, được đến với Chúa,

sống vui trong nhà bình an.


3.

Con sướng vui được Chúa cứu chuộc, được ơn tái sinh.

Vì Chúa đã sống lại

mà khắp thế giới vững tin sẽ được phục sinh.


4.

Xin Chúa thương tẩy hết lỗi lầm sạch bao dối gian,

để con thắp sáng đèn, mặc áo cưới mới,

bước lên ngước nhìn Tôn Nhan.


5.

Trong Chúa luôn từ ái, nhân hậu và luôn thứ tha,

lòng con không thất vọng,

tìm đến ánh sáng dẫn đưa con về quê xa.


6.

Cho đến muôn đời mãi vững bền lòng Chúa xót thương

dành cho ai tín thành, hằng kính mến Chúa,

vững tâm trông cậy, tựa nương.


7.

Con vững tin Mục Tử Nhân Lành dìu con đến nơi.

Dừng chân trên cánh đồng, gần suối nước mát,

Chúa cho con nằm nghỉ ngơi.


Để kết (tùy ý):

Chúa cho con nằm nghỉ ngơi (nghỉ ngơi).