Từ Luyện Hình

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: (chưa rõ)

(https://www.youtube.com/watch?v=Fs4V1tPQ5SY)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Cầu Hồn

CBST1

1.

Từ luyện hình thẳm sâu, trăm u sầu với ngàn niềm đau.

Nguyện xin Chúa, con nguyện xin Chúa (í a) thương tình.

 

ĐK.

Xin Thiên Chúa suối nguồn tình thương đưa con thoát những ngày tội vương.

Con kêu cầu nào ai trông đến, chỉ một Chúa có ơn bình an.

 

2.

Trọn một đời đắm say, bao nhiêu ngày đã bỏ đường ngay.

Giờ than khóc, bây giờ than khóc chốn đau thương này.


ĐK.

Xin Thiên Chúa suối nguồn tình thương đưa con thoát những ngày tội vương.

Con kêu cầu nào ai trông đến, chỉ một Chúa có ơn bình an.

 

3.

Lời nghẹn lời khấn van, đôi mi tràn suối lệ thở than.

Nhìn lên Chúa, ôi nhìn lên Chúa thiết tha vô vàn.


ĐK.

Xin Thiên Chúa suối nguồn tình thương đưa con thoát những ngày tội vương.

Con kêu cầu nào ai trông đến, chỉ một Chúa có ơn bình an.

 

4.

Lòng mọn hèn vững tin trên thiên đình Chúa nhận lời xin.

Người quên lãng, xin Người quên lãng biết bao tội tình.


ĐK.

Xin Thiên Chúa suối nguồn tình thương đưa con thoát những ngày tội vương.

Con kêu cầu nào ai trông đến, chỉ một Chúa có ơn bình an.

 

5.

Dù hồn này nhuốc nhơ, nhưng vô bờ Chúa là tình thương.

Người đâu nỡ, ôi Người đâu nỡ thấy ai tiêu điều.


ĐK.

Xin Thiên Chúa suối nguồn tình thương đưa con thoát những ngày tội vương.

Con kêu cầu nào ai trông đến, chỉ một Chúa có ơn bình an.

 

6.

Vào cuộc đời gió mưa, Chúa lên đồi chết một chiều xưa.

Tình yêu đó, ôi tình yêu đó nói sao cho vừa.


ĐK.

Xin Thiên Chúa suối nguồn tình thương đưa con thoát những ngày tội vương.

Con kêu cầu nào ai trông đến, chỉ một Chúa có ơn bình an.

 

7.

Ngày từng ngày chắp tay, bao nhiêu ngày đã đủ sầu cay.

Nguyện xin Chúa, ôi nguyện xin Chúa cứu ngay thân này.


ĐK.

Xin Thiên Chúa suối nguồn tình thương đưa con thoát những ngày tội vương.

Con kêu cầu nào ai trông đến, chỉ một Chúa có ơn bình an.

Từ Luyện Hình - Phanxicô - Cầu Hồn