Tiến Dâng Ngài

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Trầm Hương Purisima

(https://www.youtube.com/watch?v=lwvpTDTxvjE)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Tiến dâng Ngài này hương hoa cuộc sống, tiến dâng Ngài này hy lễ thương yêu.

Những vui buồn đời con biết bao nhiêu, xin dâng lên, Chúa thương nhận lời.

 

ĐK.

Xin dâng lên rượu bánh muôn con người.

Xin dâng lên, Chúa thương nhận lời.

 

2.

Tiến dâng Ngài đời miên man mộng ước, tiến dâng Ngài lòng thao thức lo toan.

Tiến dâng Ngài ngày theo tháng miên man, bên chân đi khó nguy muôn vàn.


ĐK.

Xin dâng lên rượu bánh muôn con người.

Xin dâng lên, Chúa thương nhận lời.

 

3.

Tiến dâng Ngài hồn nhân gian lạnh giá, tiến dâng Ngài lòng say đắm đam mê.

Đã bao lần từng quay gót ra đi, cho ăn năn bước mau trở về.


ĐK.

Xin dâng lên rượu bánh muôn con người.

Xin dâng lên, Chúa thương nhận lời.

 

4.

Tiến dâng Ngài lời kinh đơn nhỏ bé, tiến dâng Ngài niềm yêu mến phôi phai.

Những u hoài nhìn xa bóng tương lai, xin dâng lên trót thân phận này. 


ĐK.

Xin dâng lên rượu bánh muôn con người.

Xin dâng lên, Chúa thương nhận lời.

Tiến Dâng Ngài - Phanxicô - Dâng Lễ