Thánh Phêrô Đa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Chư Thánh

CBST251

1.

Trong ngọn lửa bốc (i i) lên

Sáng mãi trái tim son sắt niềm tin.

Dưới lưỡi gươm vung là máu hồng

Nở thành hoa thắm muôn trùng.

ĐK.

Người đã đi gieo trong nước mắt,

Đã về hát ca trên đường thắm hoa.

Thánh PHÊ-RÔ ĐA anh hùng Nước Trời

Lòng sáng ngời ngàn năm.

2.

Bao đau khổ hiến (i i) dâng,

Lấy máu trái tim đền đáp hồng ân.

Lấy tháng năm tươi đẹp cõi đời

Làm đường đi đến Nước Trời.


ĐK.

Người đã đi gieo trong nước mắt,

Đã về hát ca trên đường thắm hoa.

Thánh PHÊ-RÔ ĐA anh hùng Nước Trời

Lòng sáng ngời ngàn năm.

Thánh Phêrô Đa - Phanxicô - Chư Thánh