Thánh Phêrô Đa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

1.

Trong ngọn lửa bốc (i i) lên sáng mãi trái tim son sắt niềm tin.

Dưới lưỡi gươm vung là máu hồng nở thành hoa thắm muôn trùng.

 

ĐK.

Người đã đi gieo trong nước mắt, đã về hát ca trên đường thắm hoa.

Thánh PHÊ-RÔ ĐA anh hùng Nước Trời, lòng sáng ngời ngàn năm.

 

2.

Bao đau khổ hiến (i i) dâng, lấy máu trái tim đền đáp hồng ân.

Lấy tháng năm tươi đẹp cõi đời làm đường đi đến Nước Trời.


ĐK.

Người đã đi gieo trong nước mắt, đã về hát ca trên đường thắm hoa.

Thánh PHÊ-RÔ ĐA anh hùng Nước Trời, lòng sáng ngời ngàn năm.

Thánh Phêrô Đa - Phanxicô - Chư Thánh