Có Tay Mẹ Chở Che

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

1.

Đời con trong nắng ban trưa, có Mẹ là bóng mát.

Đời con trong gió trong mưa, có Mẹ hằng dẫn đưa.


ĐK.

Mẹ dẫn lối về nhà vui

bên con suối mát trong êm đềm.

Đời gian khó tay Mẹ chở che,

con có tay Mẹ chở che.


2.

Hồn con phiêu lãng trong đêm, có Mẹ là Sao Sáng.

Hồn hoang sa ngã chơi vơi, có Mẹ dìu đến nơi.


ĐK.

Mẹ dẫn lối về nhà vui

bên con suối mát trong êm đềm.

Đời gian khó tay Mẹ chở che,

con có tay Mẹ chở che.


3.

Đời con xin mãi nương thân nơi Mẹ đầy ơn phúc.

Để luôn kiên vững sắt son, xin Mẹ phù giúp con.


ĐK.

Mẹ dẫn lối về nhà vui

bên con suối mát trong êm đềm.

Đời gian khó tay Mẹ chở che,

con có tay Mẹ chở che.

Có Tay Mẹ Chở Che - Phanxicô - Đức Mẹ