Ca Khen Chúa Muôn Loài

(Lc 19:40)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường

CBST2

1.

Xin được cùng với đất trời đẹp tươi

dâng lời ca vút theo nhạc trùng khơi,

tán dương chúc tụng Chúa Trời.

Ngài đã mến trao cho đời công trình kiên vững mọi nơi.


ĐK.

Muôn muôn đời, muôn muôn người hát muôn lời tạ ơn Thiên Chúa.

Chúa tác sinh, Chúa chăm lo, Chúa ban cho hồng ân cứu độ.

Vậy nếu chúng con lặng yên thì cát đá vang lời lên,

lời ca khen Chúa, Chúa muôn muôn loài.


2.

Trong vườn xanh vút lên lời cỏ cây,

trên trời xanh vút xa lời ngàn mây:

Chúa thương tác tạo muôn loài,

và dấu ái nâng niu hoài, muôn đời ân nghĩa chẳng phai.


ĐK.

Muôn muôn đời, muôn muôn người hát muôn lời tạ ơn Thiên Chúa.

Chúa tác sinh, Chúa chăm lo, Chúa ban cho hồng ân cứu độ.

Vậy nếu chúng con lặng yên thì cát đá vang lời lên,

lời ca khen Chúa, Chúa muôn muôn loài.


3.

Ai nhận ra Chúa trong đời đẹp tươi,

ai tìm gặp Chúa muôn ngày mọi nơi,

có hy vọng được an hòa,

được thấy Chúa nơi Quê Nhà khi trời đất mới mở ra.


ĐK.

Muôn muôn đời, muôn muôn người hát muôn lời tạ ơn Thiên Chúa.

Chúa tác sinh, Chúa chăm lo, Chúa ban cho hồng ân cứu độ.

Vậy nếu chúng con lặng yên thì cát đá vang lời lên,

lời ca khen Chúa, Chúa muôn muôn loài.

Ca Khen Chúa Muôn Loài - Phanxicô -Chúa Nói Cùng Con - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường (1/2)
Ca Khen Chúa Muôn Loài - Phanxicô - Chúa Nói Cùng Con - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường (2/2)