Xin Khấn Nguyện

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Đắc Lộ

(https://www.youtube.com/watch?v=wFMqT560FmE)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Xin khấn nguyện chung tình thương yêu.

Dâng lên cao xin Thiên Chúa chúc lành.

Từ nay trót đời chim tung cánh trọn đôi,

Bay khắp muôn nơi vẫn không vơi ân tình.

 

ĐK.

Lòng dâng trao, đời vươn cao, tình tỏa sáng đường đi tới.

Hiệp dâng Cha tình như hoa, nguyện tỏa ngát hương gia đình.

Đời hôm nay và tương lai là một con thuyền êm ái,

Thuyền yêu thương về Quê Hương là lòng Chúa như đại dương.

 

2.

Xin khấn nguyện cho đời mai sau luôn thơm lâu hương tim ngát ban đầu.

Từ trong mái nhà luôn vang ấm lời ca.

Ơn Chúa bao la giúp tháng năm an hòa.


ĐK.

Lòng dâng trao, đời vươn cao, tình tỏa sáng đường đi tới.

Hiệp dâng Cha tình như hoa, nguyện tỏa ngát hương gia đình.

Đời hôm nay và tương lai là một con thuyền êm ái,

Thuyền yêu thương về Quê Hương là lòng Chúa như đại dương.

 

3.

Xin khấn nguyện cho đời tân hôn luôn thanh cao, luôn tươi thắm linh hồn.

Niềm tin sáng ngời soi muôn lối ngàn phương.

Đưa bước nhau đi đến Quê Hương Thiên Đường.


ĐK.

Lòng dâng trao, đời vươn cao, tình tỏa sáng đường đi tới.

Hiệp dâng Cha tình như hoa, nguyện tỏa ngát hương gia đình.

Đời hôm nay và tương lai là một con thuyền êm ái,

Thuyền yêu thương về Quê Hương là lòng Chúa như đại dương.

Xin Khấn Nguyện - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối