Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/2924158614570214)

Phần: Chúa Thánh Thần

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, xin soi sáng đỡ nâng, để đoàn con biết làm việc lành, từ khởi sự cho đến hoàn thành: luôn đẹp lòng Chúa và mưu ích cho Hội Thánh Người.

Lay Ngoi Ba Thien Chua - Phanxico - Chua Thanh Than