Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Phanxicô & Cộng Đoàn

(https://www.fb.com/100001394660772/videos/125076277364409/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Chúa Thánh Thần

CBST2

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, xin soi sáng đỡ nâng, để đoàn con biết làm việc lành, từ khởi sự cho đến hoàn thành: luôn đẹp lòng Chúa và mưu ích cho Hội Thánh Người.

Lay Ngoi Ba Thien Chua - Phanxico - Chua Thanh Than