Đón Nhận Lời Chúa

(Lc 11:28; Ga 18:37; 10:3.27; Tv 118:105; 1 Sm 3:10; Lc 10:39; 17:10)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

ĐK.

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đón nhận Lời Chúa và thi hành.


1.

Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Chúa.

Chân lý sẽ làm cho trí tâm con được tự do.


ĐK.

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đón nhận Lời Chúa và thi hành.


2.

Ai thuộc ràn chiên Chúa thì nghe tiếng Chúa.

Khuya sớm Chúa gọi tên, giữ chiên đêm ngày bình yên.


ĐK.

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đón nhận Lời Chúa và thi hành.


3.

Con được Lời Thiên Chúa là đèn soi sáng.

Ôi ánh sáng thần linh dẫn con theo đường hiển vinh.


ĐK.

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đón nhận Lời Chúa và thi hành.


4.

Trong lặng thầm đêm tối, chờ nghe tiếng Chúa.

Xin Chúa phán dạy con, mở ra con đường đời con.


ĐK.

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đón nhận Lời Chúa và thi hành.


5.

Xin ngồi gần chân Chúa để nghe tiếng Chúa.

Xin Chúa giúp niệm suy, khắc ghi, sẵn sàng thực thi.


ĐK.

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đón nhận Lời Chúa và thi hành.


6.

Con chỉ là tôi tớ mọn hèn bất xứng.

Xin Chúa đến nhủ khuyên, giúp con thi hành Lời thiêng.


ĐK.

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đón nhận Lời Chúa và thi hành.

Đón Nhận Lời Chúa - Phanxicô - Lời Chúa