Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

1.

Dân làng (là) làng Tiên Chu (a) còn nhắc mãi tấm gương anh hùng

Của thầy (là thầy) GIU-SE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN, của thầy (là thầy) GIU-SE chết cho niềm tin.

 

2.

Niềm tin có từ ấu thơ kêu mời người đi sống Nhà Chúa Trời.

Thời gian cho hạt thành cây, người phụng Chúa nơi Đàng Ngoài.

Bông hoa (ối a) ngạt ngào tỏa làn hương thánh ân trời cao.

 

3.

Vườn đời, vườn đời bỗng mọc gươm đao, Bông Huệ chan chứa máu đào thảm thương.

Niềm tin son sắt can trường giữa cơn bão nổi đẹp gương sáng ngời.

 

4. (Chậm lại để kết)

Thầy GIU-SE chết nơi nhà giam, hồn bay cao ngời sáng (i i) Việt Nam.

Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển - Phanxicô - Chư Thánh