Hạt Giống Gieo Vào Đất Lành

(Mt 13:1-23)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

1.

Lời Chúa như hạt giống được tung gieo.

Ước mong tâm hồn người như đất lành,

để cho bao hạt giống mọc lên,

hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi.


ĐK.

Đây khu vườn hồn con, Chúa ơi,

mong muôn hạt mọc lên tốt tươi.

Nguyện Chúa cho cây đơm nụ lành,

cho hoa thơm đầy cành kết trái ngọt quả ngon.


2.

Lời Chúa như hạt giống được tung gieo.

Có khi tâm hồn người như đất nghèo.

Hạt rơi trên sỏi đá buồn đau.

Mặt trời lên, hạt héo khô, hạt hư hao.


ĐK.

Đây khu vườn hồn con, Chúa ơi,

mong muôn hạt mọc lên tốt tươi.

Nguyện Chúa cho cây đơm nụ lành,

cho hoa thơm đầy cành kết trái ngọt quả ngon.


3.

Lời Chúa luôn ngự xuống từ trên cao.

Phúc cho tâm hồn nào biết đón chào.

Đời ai theo Lời Chúa dìu đưa

là vườn hoa muôn sắc hương của yêu thương.


ĐK.

Đây khu vườn hồn con, Chúa ơi,

mong muôn hạt mọc lên tốt tươi.

Nguyện Chúa cho cây đơm nụ lành,

cho hoa thơm đầy cành kết trái ngọt quả ngon.

Hạt Giống Gieo Vào Đất Lành - Phanxicô - Lời Chúa