Xin Được Thấy Thiên Đường

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Duy Hạnh

(https://www.youtube.com/watch?v=AhFHRmGvEN4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Tạ ơn Chúa tác sinh đời con, trong mịt mùng hư vô con đến trần gian.

Tạ ơn Chúa cho con làm người, xác thân, linh hồn sống trong cõi đời xinh tươi.

 

ĐK.

Khi từ giã trần gian, xin được thấy Thiên Đường.

Con sinh ra từ bụi tro, con chết đi thành hạt ngọc sáng ngời.

 

2.

Tạ ơn Chúa dắt con cùng đi trên hành trình yêu thương trăm lối ngàn phương.

Ngày mai Chúa cho con được về, bước chân qua đời, bước lên Quê Trời an vui.


ĐK.

Khi từ giã trần gian, xin được thấy Thiên Đường.

Con sinh ra từ bụi tro, con chết đi thành hạt ngọc sáng ngời.

 

3.

Tạ ơn Chúa cho con niềm tin, xem ngày dài đêm thâu, con biết đời sau.

Thời gian có muôn câu tạ từ, lá xanh mong chờ sẽ rơi sang bờ thiên thu.


ĐK.

Khi từ giã trần gian, xin được thấy Thiên Đường.

Con sinh ra từ bụi tro, con chết đi thành hạt ngọc sáng ngời.

 

4.

Tạ ơn Chúa cho con lời ca, cho từng ngày hân hoan trong Chúa bình an.

Tạ ơn Chúa cho con nụ cười, sống vui trong đời, hát vui với người muôn nơi.


ĐK.

Khi từ giã trần gian, xin được thấy Thiên Đường.

Con sinh ra từ bụi tro, con chết đi thành hạt ngọc sáng ngời.

Xin Được Thấy Thiên Đường - Phanxicô - Ca Nguyện