Đầu Gioan

Tác giả: Phanxicô

Phần: Thơ

Đầu Gioan


Đầu Gioan trên đĩa bạc

Vào đối mặt quân vương.


Ai xiêm áo như sương

Ngả nghiêng bờ vai nũng nịu

Ai thiên kim nhất tiếu

Gươm sắc rạch đôi sơn hà.


Không có áo lông lạc đà

Có hoàng cung đỏ rực

Nhan sắc, lợi danh, quyền lực

Gói tròn một bóng mây.


Có lưỡi rìu bên gốc cây

Mỉa mai người hái quả

Có mười hai hòn đá

Thành con cháu Abraham

Máu ngập Canaan

Đất chẳng còn đâu sữa mật.


Khi ấy nơi ngục thất

Dẫu sóng nổi ngọc chìm

Còn nguyên vẹn trái tim

Của xác thân gập gẫy

Được Bóng Đêm ôm lấy 

Trong áo choàng vô biên.


Pxc