Mẹ Đứng Bên Thập Giá

(Stabat Mater)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

1.

Theo Chúa Giê-su đến đồi cao,

chúng con chung lòng cùng Đức Mẹ chung nỗi buồn đau.

Tim nát tan, Mẹ đứng nhìn Con chết treo thập hình,

đôi mắt buồn chan chứa lệ tuôn.


2.

Như lưỡi gươm đâm thấu vào tim,

nỗi đau trong Mẹ khơi suối lệ chan chứa niềm thương.

Ôi có cơn đau đớn nào hơn nỗi đau trong Mẹ

khi đứng nhìn Con chết thảm thương?


3.

Ai thấy đây Mẹ đứng sầu bi chẳng đau với Mẹ,

buồn với Mẹ trong phút tử ly?

Ai chẳng nghe nước mắt trào tuôn,

cảm thương cho Mẹ đang đứng chịu đau đớn cùng Con?


4.

Ngước mắt lên, Mẹ đã nhìn coi

tấm thân Con mình tan nát vì bao vết đòn roi.

Khi thấy Con trong phút tàn hơi, phó dâng linh hồn,

Mẹ vững lòng tin mến, hiệp thông.


5.

Con khấn xin Mẹ, suối tình yêu,

giúp con cảm nhận nhiều sức mạnh trong mỗi khổ đau.

Xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn

để con mỗi ngày hằng sống đẹp như Chúa dạy con.


6.

Xin giúp con biết kết hiệp luôn,

biết hy sinh nhiều cùng Đấng chịu đau đớn vì con.

Xin đỡ nâng để chút lòng son

biết say mê tìm thập giá của Đấng cứu chuộc con.


7.

Con khấn xin Mẹ rất từ nhân

chở che bênh vực để con khỏi phải chết trầm luân.

Con vững tin Mẹ Chúa quyền linh

sẽ đưa con vào trong Nước Trời hưởng phúc hiển vinh.


A-men.

Mẹ Đứng Bên Thập Giá - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh