Điều Răn Yêu Thương

(Ga 13:34; Lc 12:49; Mt 5:9)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

1.

Thầy yêu chúng con khôn cùng, tình yêu sắt son muôn trùng.

Thầy mang lửa đến dương gian, ước mong của Thầy là ngọn lửa này cháy lên.


ĐK.

Này điều răn mới Thầy truyền ban:

Hãy yêu mến nhau như Thầy mến yêu.


2.

Thầy nêu tấm gương ân tình dạy cho chúng con quên mình.

Thầy trao dòng máu hy sinh ấm trong muôn lòng, gọi người sống đời mến yêu.


ĐK.

Này điều răn mới Thầy truyền ban:

Hãy yêu mến nhau như Thầy mến yêu.


3.

Đẹp thay những ai theo Thầy, trọn đời mến yêu như Thầy.

Đẹp thay lòng biết dâng trao, phúc thay những người thuận hòa chia sẻ với nhau.


ĐK.

Này điều răn mới Thầy truyền ban:

Hãy yêu mến nhau như Thầy mến yêu.

Điều Răn Yêu Thương - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An