Bàn Tay Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Bàn tay Chúa từ nhân dệt cuộc đời thành hoa thắm hồng ân đẹp tuyệt vời.

Tạ ơn Chúa tặng ban cho chúng con tràn lan khắp trần gian hoa trái ngon.


ĐK.

Người cậy trông Chúa hướng lên trời, lòng hoài ghi nhớ: Chúa yêu người.


2.

Này đây bánh rượu ngon của cuộc đời từ bông lúa chùm nho là lộc trời, hợp trong lễ toàn dân chung tiến dâng, nguyện xin Chúa từ nhân ban phúc ân.


ĐK.

Người cậy trông Chúa hướng lên trời, lòng hoài ghi nhớ: Chúa yêu người.


3.

Người chung sống bình an, hiệp lòng thành tựa như nước hòa tan cùng rượu lành.

Nhờ ơn Chúa tình yêu trong chúng con, người luôn biết tìm nhau, thương mến nhau.


ĐK.

Người cậy trông Chúa hướng lên trời, lòng hoài ghi nhớ: Chúa yêu người.

Bàn Tay Chúa - Phanxicô - Dâng Lễ