Xin Cho Chúng Con Bình An

(Ga 14:27)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/2935261770126565)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

Xin Thiên Chúa an bình cho chúng con bình an, cho chúng con bình an,

bình an Chúa hứa ban không như bình an thế gian.

Xin ơn Chúa tuôn tràn, qua Nữ Vương bình an, ban xuống cho trần gian,

nguyện xin giúp chúng con luôn luôn bình an xác hồn.

Xin Cho Chúng Con Bình An - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An