Mẹ La Vang Dịu Hiền

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

1.

Dâng Mẹ La Vang dịu hiền

đây tâm tư chúng con trăm miền.

Chúng con yêu mến Mẹ nhiều

và biết Mẹ thương chúng con.

Mẹ thương muôn giáo dân và muôn lương dân,

thương muôn người Việt Nam chung một tình thân.


ĐK.

Dâng Mẹ La Vang chói ngời hào quang

muôn lời hoan chúc vang trời Việt Nam.

Hy vọng sáng ngời suốt đời chúng con,

tình thương của Mẹ muôn thuở sắt son.


2.

Xin Mẹ thương xem từng người

trong tin yêu hướng tâm lên trời.

Chúng con đi suốt cuộc đời

nhờ có Mẹ đưa đến nơi.

Mẹ nâng niu nhủ khuyên, chuyển ơn thiêng liêng,

cho muôn người tìm lên Quê Trời bình yên.


ĐK.

Dâng Mẹ La Vang chói ngời hào quang

muôn lời hoan chúc vang trời Việt Nam.

Hy vọng sáng ngời suốt đời chúng con,

tình thương của Mẹ muôn thuở sắt son.


3.

Tay Mẹ chăm lo mọi nhà

cho quê hương chúng con an hòa.

Bốn phương ân nghĩa dạt dào,

người với người thương mến nhau.

Nguyện Sao Mai sáng soi tình yêu bao la,

cho muôn nhà gần xa Tin Mừng nở hoa.


ĐK.

Dâng Mẹ La Vang chói ngời hào quang

muôn lời hoan chúc vang trời Việt Nam.

Hy vọng sáng ngời suốt đời chúng con,

tình thương của Mẹ muôn thuở sắt son.

Mẹ Lavang Dịu Hiền - Phanxicô - Đức Mẹ (1/2)
Mẹ Lavang Dịu Hiền - Phanxicô - Đức Mẹ (2/2)