Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Bao tiếng ca hân hoan kính chào Mẹ Đầy Ơn Phúc.

Bao lời kinh tha thiết khấn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp.


1.

Khi chúng con đau khổ, xin Chúa đổ suối ơn thiêng,

cho chúng con tươi nở những nụ cười luôn thắm duyên trời.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.


ĐK.

Bao tiếng ca hân hoan kính chào Mẹ Đầy Ơn Phúc.

Bao lời kinh tha thiết khấn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp.


2.

Khi khó nguy cách trở, xin Chúa mở lối an vui,

xin đỡ nâng che chở suốt con đường đi tới Quê Trời.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.


ĐK.

Bao tiếng ca hân hoan kính chào Mẹ Đầy Ơn Phúc.

Bao lời kinh tha thiết khấn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp.


3.

Khi đức tin bé nhỏ đang nghiêng ngả giữa nghi nan,

xin thánh ân soi mở, dẫn đưa về chân lý muôn đời.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.


ĐK.

Bao tiếng ca hân hoan kính chào Mẹ Đầy Ơn Phúc.

Bao lời kinh tha thiết khấn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp.


4.

Khi chúng con mê mải, không thoát khỏi lưới ô nhơ,

xin Chúa thương biến đổi, giấu trong lòng thương xót vô bờ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.


ĐK.

Bao tiếng ca hân hoan kính chào Mẹ Đầy Ơn Phúc.

Bao lời kinh tha thiết khấn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp.


5.

Khi chúng con bước mỏi, tim khắc khoải mãi không yên,

xin Chúa cho an nghỉ, sống êm đềm trong Chúa nhân hiền.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.


ĐK.

Bao tiếng ca hân hoan kính chào Mẹ Đầy Ơn Phúc.

Bao lời kinh tha thiết khấn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp.


Để kết (tùy ý):

A-ve Ma-ri-a, Mẹ Đầy Ơn Phúc.

A-ve Ma-ri-a, Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Mẹ Hằng Cứu Giúp - Phanxicô - Đức Mẹ (1/2)
Mẹ Hằng Cứu Giúp - Phanxicô - Đức Mẹ (2/2)