Tiến Dâng Lên

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Hồng Ân Winnetka - California

(https://www.youtube.com/watch?v=jq0NwqTyp5s)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Tiến dâng lên thiên cung này lễ vật,

Nguyện dâng Chúa bánh thơm với rượu ngon,

Và nước mắt, tiếng hát trong cuộc đời,

Xin Chúa nhận đền bù muôn tội con.

 

ĐK.

Cùng dâng tiến tiếng hát trên môi nguyện cầu, bao nỗi sầu dâng lên cùng với niềm vui.

Cùng dâng tiến với hết tâm tình thiết tha tựa hương xa bay lên tòa Chúa bao la.

 

2.

Tiến dâng lên thiên cung lời ước nguyện,

Nguyện xin Chúa khấng ban phúc bình yên,

Được như nước nối kết trong rượu nồng,

Bao tấm lòng hòa đồng trong tình yêu. 


ĐK.

Cùng dâng tiến tiếng hát trên môi nguyện cầu, bao nỗi sầu dâng lên cùng với niềm vui.

Cùng dâng tiến với hết tâm tình thiết tha tựa hương xa bay lên tòa Chúa bao la.

Tiến Dâng Lên - Phanxicô - Dâng Lễ