Trông Cậy Chúa

Tác giả: Phanxicô

Phần: Thơ

Trông Cậy Chúa


Trên thuyền xuôi ngược dòng đời,

Chúa nằm yên nghỉ, biển khơi an hòa,

Đôi khi gió táp mưa sa,

Ấy là vũ trụ bao la kính chào.


Kìa trông chim đậu cành cao,

Bay ra vách núi, lượn vào sườn non,

Lưng trời đá dựng chon von,

Chúa cho đôi cánh, nào con sợ gì.


Buồn vui góp lại mà suy,

Lòng con mới hiểu những gì đã qua.

Chúa cho sa mạc nở hoa,

Chúa đem sự dữ đổi ra sự lành.


Xin cho con được an bình,

Đời thăng trầm vẫn thấy tình Chúa thương,

Cho con trên mỗi dặm đường

Nhận ra ý Chúa quan phòng dẫn đưa.


Pxc