Tiếng Gọi Fatima

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Teresa Phương Thảo

(https://www.youtube.com/watch?v=_xTZrKjvZG4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

1.

Xưa trong làng Fa-ti-ma có Đức Mẹ Ma-ri-a.

Mẹ đến với đời, Mẹ nói với người những lời bao sắt son, những lời của Mẹ ru con.

 

ĐK.

Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.

Tháng năm qua Mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính Trái Tim Mẹ yêu.

 

2.

Đây tiếng gọi Fa-ti-ma nói với người muôn phương xa:

Hãy đến với Mẹ, hãy sống trong Mẹ, nghe lời Mẹ dẫn đưa, nhớ lời của Mẹ khi xưa.


ĐK.

Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.

Tháng năm qua Mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính Trái Tim Mẹ yêu.

 

3.

Nghe tiếng gọi Fa-ti-ma bao tấm lòng tươi như hoa.

Xin bước quay về, thôi hết não nề.

Theo Mẹ trên thế gian, có Mẹ dắt dìu ủi an.


ĐK.

Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.

Tháng năm qua Mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính Trái Tim Mẹ yêu.

Tiếng Gọi Fatima - Phanxicô - Đức Mẹ