Bàn Tiệc Ly Năm Nào

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Teresa GX Bình Chiểu

(https://www.youtube.com/watch?v=dvM_-6efb-4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

1.

Còn nhớ đêm hôm nao, bàn tiệc ly năm nào,

Lời thương mến như đã loang máu đào.

Thầy yêu thương con khi đời chưa núi non.

Thầy yêu thương con thì muốn yêu cho tròn.

Lấy nước rửa chân, chân con lấm bụi đời.

Từ thuở làm người chân theo đường u mê.

Thầy là Ngôi cao đã dựng nên trăng sao.

Ôi cao vời bàn tay Thiên Chúa.

Thầy là Ngôi cao, đến rửa chân con sao?

Ôi cao vời, tình yêu hiến trao.

Thầy rửa chân cho các con để con rửa cho nhau,

Noi gương Thầy mà yêu mến nhau.

 

2.

Lặng lẽ trong tâm tư là niềm đau vô bờ.

Giờ sắp đến, ôi mến thương lại trào.

Thầy trao yêu thương trong rượu ngon, bánh thơm.

Thầy ban cho con Thịt Máu nuôi linh hồn.

Này là Thịt Ta,

Này là Máu Ta.

Ai ăn Bánh này được sống mãi.

Ai uống Máu này được trường sinh.

 

3.

Này các con thơ ơi, tạm biệt ly xa vời,

Đoàn chiên ấy vẫn thấy Ta trong đời.

Để con an vui, không mồ côi lẻ loi,

Thầy trao yêu thương, lời trối trăng êm đềm.

Ra đi xin để lại, để cho con điều răn mới:


Hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương các con. (x2)

Bàn Tiệc Ly Năm Nào - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh (1/2)
Bàn Tiệc Ly Năm Nào - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh (2/2)