Ngày Của Hoa Hồng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hôn Lễ

CBST2

1.

Hôm nay là ngày Chúa dựng nên, cho người hát lên khúc êm đềm.

Tình yêu tươi thắm trong hương nồng, hôm nay ngày của hoa hồng.


ĐK.

Xin tri ân Chúa tác thành lứa đôi.

Nguyện ơn Chúa dẫn đưa tuyệt vời.

Để trọn đời cậy trông Chúa, và trọn đời bên nhau.

Chúa thánh hóa cho yêu thương luôn thơm hương tựa đóa hồng.


2.

Trăm năm nguyện cầu phúc bình an, ơn lành Chúa ban sẽ dư tràn.

Niềm tin thắp sáng trong gia đình, trăm năm đẹp mãi duyên tình.


ĐK.

Xin tri ân Chúa tác thành lứa đôi.

Nguyện ơn Chúa dẫn đưa tuyệt vời.

Để trọn đời cậy trông Chúa, và trọn đời bên nhau.

Chúa thánh hóa cho yêu thương luôn thơm hương tựa đóa hồng.


3.

Xin dâng nụ mầm sẽ nở hoa, dâng nguyện ước xa sẽ nên gần.

Ngày mai mưa nắng xin dâng trời, xin dâng từng bước trong đời.


ĐK.

Xin tri ân Chúa tác thành lứa đôi.

Nguyện ơn Chúa dẫn đưa tuyệt vời.

Để trọn đời cậy trông Chúa, và trọn đời bên nhau.

Chúa thánh hóa cho yêu thương luôn thơm hương tựa đóa hồng.


4.

Chung câu thề nguyền đến ngàn sau, vui buồn có nhau hướng lên trời.

Tình yêu trong Chúa như hoa hồng, trăm năm tỏa mãi hương nồng.


ĐK.

Xin tri ân Chúa tác thành lứa đôi.

Nguyện ơn Chúa dẫn đưa tuyệt vời.

Để trọn đời cậy trông Chúa, và trọn đời bên nhau.

Chúa thánh hóa cho yêu thương luôn thơm hương tựa đóa hồng.

Ngày Của Hoa Hồng - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối