Gánh Nhau Trong Đời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày:  Nhóm Hợp Xướng Lumen

(https://www.fb.com/1407235966182611/videos/290900055630199)

Trình bày: midi

Phần: Phụ Lục (Không dùng trong phụng vụ) 

Đường quê khi trở muộn phiền, nặng gánh vai mẹ hiền.

Mẹ mong trong ngôi nhà quen yêu thương nở thắm mãi nghĩa anh em.

Dù khi chớp bể mưa nguồn, khi sóng dồn, khi bão tuôn,

Mẹ khuyên giữ vẹn tình quê, gánh nhau trong đời đến bờ vui.


Hát với nhau khi có bình yên, và gánh vác nhau những ngày muộn phiền.

Lá lành lá rách bên nhau, nhắc người chung sống hãy thương nhau cùng.


Tìm nhau máu chảy ruột mềm, đời sẽ vui êm đềm.

Tàn cơn mưa trời lại sáng, vui trên đường nắng, áo trắng tung bay.

Tìm nhau bão lặng gió ngừng, hoa sẽ nở muôn sắc hương,

Cùng nhau nối nhịp cầu vui, đón đưa nhau hoài thắm tình thương.


Hát với nhau khi có bình yên, và gánh vác nhau những ngày muộn phiền.

Lá lành lá rách bên nhau, nhắc người chung sống hãy thương nhau cùng.


Hát với nhau khi có bình yên, và gánh vác nhau những ngày muộn phiền.

Hát với nhau khi có bình yên, và gánh vác nhau những ngày muộn phiền.


Gánh Nhau Trong Đời - Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ)