Kinh Vực Sâu

(Dựa theo cung đọc và lời của

Kinh Vực Sâu và Kinh Ăn Năn Tội)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/1322410131746680/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Cầu Hồn

CBST2

1.

Lạy Chúa khoan dung, con chỉ là không trước mặt Chúa, Chúa là Đấng nhân lành hay thương vô cùng.

Con chỉ là không trước mặt Chúa, mà cả lòng phạm đến Chúa luôn, mà cả lòng phạm đến Chúa luôn.


ĐK.

Nguyện Chúa thương, từ vực sâu con nguyện Chúa thương.


2.

Nguyện Chúa thương con.

Chúa lòng lành nếu chấp tội lỗi, khắp cùng cõi thiên hạ không ai rỗi được.

Chúa lòng lành sẽ xóa tội lỗi và mở nguồn sự sáng chiếu soi cho những người cậy trông mãi thôi.


ĐK.

Nguyện Chúa thương, từ vực sâu con nguyện Chúa thương.

Kinh Vực Sâu - Phanxicô - Cầu Hồn