Tạ Ơn Chúa Xuân

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Xuân

CBST2

1.

Ngày tháng năm qua do bàn tay Chúa.

Mùa đông đã úa, Chúa cho xuân về.


ĐK.

Xin dâng câu ca tạ ơn Chúa Xuân,

xin cho năm mới đẹp muôn thánh ân.


2.

Tình Chúa yêu thương đưa niềm vui tới,

dệt mơ ước mới thắm trong tim người.


ĐK.

Xin dâng câu ca tạ ơn Chúa Xuân,

xin cho năm mới đẹp muôn thánh ân.


3.

Nhờ Chúa nâng niu, quan phòng, soi sáng,

ngày mai năm tháng thắm tươi, êm đềm.


ĐK.

Xin dâng câu ca tạ ơn Chúa Xuân,

xin cho năm mới đẹp muôn thánh ân.


4.

Nguyện Chúa ươm hoa, kết nụ, đơm trái,

để người vui hái phúc ân thanh bình.


ĐK.

Xin dâng câu ca tạ ơn Chúa Xuân,

xin cho năm mới đẹp muôn thánh ân.


5.

Dù én đưa thoi, xuân tàn, hoa úa,

tình yêu Thiên Chúa thắm tươi muôn đời.


ĐK.

Xin dâng câu ca tạ ơn Chúa Xuân,

xin cho năm mới đẹp muôn thánh ân.

Tạ Ơn Chúa Xuân - Phanxicô - Xuân