Tình Mẹ Cho Tương Lai

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Chiều nay, tay nắm trong tay, ngàn mơ ước lên đẹp một ngày.

Mẹ ơi con đến nơi này dâng Mẹ những niềm vui hòa câu hát.

Nghe rất êm đềm có lời Mẹ ru hôm nay.

Như suối mây hồng ân tình Mẹ cho tương lai.

 

ĐK.

Cất tiếng hát cầu xin Mẹ hiền trong trăm năm giúp chúng con.

Trót kiếp sống Mẹ đưa con đi, bước phiêu ly cho dẫu gian nguy con có lo gì.

 

2.

Mẹ ơi nhân thế muôn nơi hằng mơ ước mối tình tuyệt vời.

Mẹ ơi trên lối lên trời hai người sẽ dìu nhau tìm Thiên Chúa.

Xin cánh tay Mẹ đưa hồn người vươn lên cao.

Trên suốt con đường luôn một lòng yêu thương nhau.


ĐK.

Cất tiếng hát cầu xin Mẹ hiền trong trăm năm giúp chúng con.

Trót kiếp sống Mẹ đưa con đi, bước phiêu ly cho dẫu gian nguy con có lo gì.

Tình Mẹ Cho Tương Lai - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối