Hương Hoa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Tam Biên

(https://www.youtube.com/watch?v=MDd8mPtp5LE)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Dâng Lễ

CBST036

ĐK.

À a a á a a

(À a a á a a)

Này con dâng về Nhan Chúa muôn đời

(_ _ _ _ _ _ _ _)

À a a á a a

(Êm đềm _ ngàn lời kinh)

Như làn hương nhẹ bay lên vút cao

(Như mây hường _ bay _ nhẹ _ cao)

Tươi đóa sen hồng

(_ _ _ _)

Dâng lên Chúa muôn trùng

(Dâng lên Chúa muôn trùng)

_ _ _ _ _

(Kính dâng ngàn lời ca)

Đẹp tươi như gấm hoa

(Đẹp tươi như gấm hoa)

Lời con lên trời như thể cánh diều

(_ _ _ _ _ _ _ _)

À a a á a a

(Khấn nguyện _ cùng tình yêu)

Xin tình yêu gọi con luôn vút cao

(Xin sinh nhiều _ ơn _ nhẹ _ cao)

Vui sống trong đời

(_ _ _ _)

Mà lòng hướng lên trời

(Mà lòng hướng lên trời)

_ _ _ _ _ _ _

(Tâm hồn hướng í a lên trời)

Tình thương thiết tha

(Tình thương thiết tha)

À a a á a a

(À a a á a a)

1.

Đây bánh rượu thơm ngon, hương (à) hoa yêu dấu quê nhà.

Nguyện dâng lên Chúa (ơ) với bao nỗi niềm (ờ) chung.

Bao năm trong đời trông cõi trời với nhiều nhung nhớ,

Bao năm trong đời xin Chúa Trời mãi chở che.


ĐK.

À a a á a a

(À a a á a a)

Này con dâng về Nhan Chúa muôn đời

(_ _ _ _ _ _ _ _)

À a a á a a

(Êm đềm _ ngàn lời kinh)

Như làn hương nhẹ bay lên vút cao

(Như mây hường _ bay _ nhẹ _ cao)

Tươi đóa sen hồng

(_ _ _ _)

Dâng lên Chúa muôn trùng

(Dâng lên Chúa muôn trùng)

_ _ _ _ _

(Kính dâng ngàn lời ca)

Đẹp tươi như gấm hoa

(Đẹp tươi như gấm hoa)

Lời con lên trời như thể cánh diều

(_ _ _ _ _ _ _ _)

À a a á a a

(Khấn nguyện _ cùng tình yêu)

Xin tình yêu gọi con luôn vút cao

(Xin sinh nhiều _ ơn _ nhẹ _ cao)

Vui sống trong đời

(_ _ _ _)

Mà lòng hướng lên trời

(Mà lòng hướng lên trời)

_ _ _ _ _ _ _

(Tâm hồn hướng í a lên trời)

Tình thương thiết tha

(Tình thương thiết tha)

À a a á a a

(À a a á a a)

2.

Bao ước vọng ngày đêm dâng (à) lên Thiên Chúa nhân hiền.

Đời con trong Chúa (ơ) sáng lên những niềm (ờ) vui.

Con như bông hồng tay Chúa dệt để hoài tươi thắm.

Con như con thuyền tay Chúa dìu mãi bình yên.

Hương Hoa - Phanxicô - Dâng Lễ (1/3)
Hương Hoa - Phanxicô - Dâng Lễ (2/3)
Hương Hoa - Phanxicô - Dâng Lễ (3/3)