Lễ Vật Thái Hòa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Hiển Linh GX Xóm Thuốc

(https://www.youtube.com/watch?v=WVBnSmoYlOs)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

ĐK.

Xin dâng hương hoa dâng lời ca.

Xin Cha ban ơn thái hòa.

 

1.

Nước Việt thương yêu ước vọng cuộc sống thanh bình.

Nguyện khắp gần xa đời mãi nở hoa yêu thương.

 

ĐK.

Xin dâng hương hoa dâng lời ca.

Xin Cha ban ơn thái hòa.


2.

Trái ngọt trên cây với hạt lúa chín trên đồng.

Người hát đầu sông và sáo diều vang trên không.


ĐK.

Xin dâng hương hoa dâng lời ca.

Xin Cha ban ơn thái hòa.

 

3.

Đất trời quê hương tháng ngày mưa nắng hai mùa.

Nguyện nắng và mưa gọi sớm chiều trưa yên vui. 

Lễ Vật Thái Hòa - Phanxicô - Dâng Lễ