Alleluia

(Lễ Thăng Thiên)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST179A

Al-le-lu-ia

(_ _ _ _ Al-le-lu-ia)

Al-le-lu-ia

(_ _ _ _ Al-le-lu-ia)

Al-le-lu _ Al-le-lu

(_ _ Al-le _ _ lu-ia)

Al-le _ lu _ ia _ Al-le-lu-ia

(_ _ Al-le-lu-ia Al-le _ lu-ia).

.

Các con hãy đi,

(_ _ _ _ Các con hãy đi)

Hãy đi giảng dạy muôn dân

(_ _ _ _ Hãy đi giảng dạy muôn người)

_ _ _ _ _

(Này, Thầy sẽ ở cùng)

Thầy sẽ ở cùng

(Thầy sẽ ở cùng)

Thầy sẽ ở cùng _ _ các con

(_ _ Ở với tất cả đoàn con)

Mọi ngày cho đến thế tận

(Mọi ngày cho đến thế tận).

Alleluia - Lễ Thăng Thiên - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh