Alleluia - Lễ Thăng Thiên

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

Al-le-lu-ia

(Al-le-lu-ia)

Al-le-lu-ia

(Al-le-lu-ia)

Al-le-lu Al-le-lu

(Al-le-lu-ia)

Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia

(Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia).

.

Các con hãy đi, hãy đi giảng dạy muôn dân

(Các con hãy đi, hãy đi giảng dạy muôn người)

Thầy sẽ ở cùng, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến thế tận.

(Này, Thầy sẽ ở cùng, Thầy sẽ ở cùng, ở với tất cả đoàn con mọi ngày cho đến thế tận.

Alleluia - Lễ Thăng Thiên - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh