Hiệp Lòng Dâng Lên

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Hiệp lòng dâng lên, Chúa ơi thương nhận bánh thơm rượu nồng từ lúa nho nương đồng.


ĐK.

Nguyện ban muôn hồng phúc chúng con vẫn mơ ước mong chờ, mãi mong chờ.


2.

Trọn đời tin yêu, vững tâm trông cậy, chúng con nương nhờ tình Chúa thương vô bờ.


ĐK.

Nguyện ban muôn hồng phúc chúng con vẫn mơ ước mong chờ, mãi mong chờ.


3.

Và nguyện dâng lên tháng năm hy vọng, bước đi trên đời mà hướng tâm lên trời.


ĐK.

Nguyện ban muôn hồng phúc chúng con vẫn mơ ước mong chờ, mãi mong chờ.

Hiệp Lòng Dâng Lên - Phanxicô - Phanxicô