Chúa Là Con Đường

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Hương Lan

(https://www.youtube.com/watch?v=gj87JhgiyHg)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Chúa là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy.

Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình cho con vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng Người con vui.

 

ĐK.

Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời.

Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu.

 

2.

Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ.

Chúa mở lối trời cho con đến nơi, này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời biết tìm Người trọn đời con thôi.


ĐK.

Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời.

Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu.

 

3.

Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền, xóa hết ưu phiền.

Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi đến Quê Hương Thiên Đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương.

 

ĐK. (3 bè)

Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi,

(Chúa dẫn con bước đi trên cuộc đời,)

Vui trọn đời.

(Vui trọn đời.)

Mãi mãi đem tình yêu

(Mãi mãi đem mến yêu)

Nguyện hiến dâng cho tình yêu.

(Nguyện xin dâng cho tình yêu.) 

Chúa Là Con Đường - Phanxicô - Ca Nguyện (1/2)
Chúa Là Con Đường - Phanxicô - Ca Nguyện (2/2)