Nước Mắt Nụ Cười

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Cecilia Austin TX

(https://www.youtube.com/watch?v=pkWxSmWNXBE)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Nước mắt nụ cười, kiếp sống phận người, xin dâng về trời cao.

Hận thù thương yêu, nắng sớm mưa chiều từng tháng ngày.

 

ĐK. (đồng giọng)

Xin dâng lên Cha câu hát khấn nguyện thiết tha.

(Dâng về Chúa lời hát khấn nguyện thiết tha.)

Xin dâng lên Cha này đây nước mắt nụ cười.

(Xin dâng lên Cha, dâng này đây suốt đời.)

 

2.

Nắng ấm gọi đời, thương yêu gọi người, hôm nay gọi ngày mai.

Nguyện Trời đơm hoa kết trái an hòa từng mái nhà.

 

ĐK. (4 bè)

Xin dâng lên Cha câu hát khấn nguyện thiết tha (a a).

(Dâng về Chúa lời hát khấn nguyện thiết tha.)

Xin dâng lên Cha này đây nước mắt nụ cười.

(Dâng ngày mai nước mắt nụ cười)

[Dâng ngày mai trọn đời] 

Nước Mắt Nụ Cười - Phanxicô - Dâng Lễ (1/2)
Nước Mắt Nụ Cười - Phanxicô - Dâng Lễ (2/2)