Người Gọi Con

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Truyền Giáo - Thánh Hiến

CBST1

1.

(Nam)

Có tiếng Người gọi con trong đêm tối mỏi mòn.

(Nữ)

Con trỗi dậy con thưa, thưa cùng Chúa (ơ) này con đây.

(Chung)

Xin sai con ra đời gieo lời Người cho thế giới.

Xin theo con trong đời, giúp con đi về khắp nơi.

 

2.

(Nam)

Có tiếng Người gọi con bao êm ái ngọt ngào.

(Nữ)

Con ngước nhìn lên cao, ôi lời Chúa (ơ) rực trăng sao.

(Chung)

Bao yêu thương đong đầy trong một tình yêu Thiên Chúa.

Xin chung tay muôn người đắp xây cho đời sáng tươi.

 

3.

(Nam)

Giữa cõi đời bụi đen con nhỏ bé mọn hèn.

(Nữ)

Nhưng Chúa gọi con đi, con nào đáng (ơ) Người thương chi.

(Chung)

Xin cho con quên mình, giữ trọn tình yêu trung tín.

Xin cho con an bình, đức tin hoa nở thắm xinh.

 

4. (Kết)

(Nam)

Có tiếng Người gọi con trong đêm tối mịt mùng.

(Nữ)

Con vững lòng xin vâng, thưa cùng Chúa (ơ) này con đây.

Người Gọi Con - Phanxicô - Truyền Giáo - Thánh Hiến