Dâng Lễ Tạ Ơn

(Giọng miền Nam)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Dâng lên Chúa bánh rượu ngon,

Dâng lễ vật Ngài ban cho con,

Dâng lễ vật Ngài ban cho con.

Như em bé dâng mẹ yêu,

Hoa thơm trái ngon mẹ trồng rất nhiều,

Hoa thơm trái ngon mẹ trồng rất nhiều.

 

ĐK.

Dâng lên Chúa lễ tạ ơn.

Chúa thương con chẳng bến bờ.

 

2.

Dâng lên Chúa những buồn vui,

Khi nắng gội và khi mưa rơi,

Khi nắng gội và khi mưa rơi.

Như em bé bên mẹ yêu,

Con vui bước trong cuộc đời sớm chiều,

Con vui bước trong cuộc đời sớm chiều. 


ĐK.

Dâng lên Chúa lễ tạ ơn.

Chúa thương con chẳng bến bờ.

Dâng Lễ Tạ Ơn (Giọng Miền Nam) - Phanxicô - Dâng Lễ