Dâng Lễ Tạ Ơn

(Giọng miền Nam)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Dâng Lễ

CBST031

1.

Dâng lên Chúa (ơ ơ) bánh (ơ) rượu ngon,

Dâng lễ vật Ngài ban cho (ơ) con,

Dâng lễ vật Ngài ban cho (ơ) con.

Như em bé (ơ ơ) dâng (ơ) mẹ yêu,

Hoa thơm trái ngon mẹ trồng rất nhiều,

Hoa thơm trái ngon mẹ trồng rất nhiều.

ĐK.

Dâng lên Chúa (ơ ơ)

(_ _ Dâng lên Chúa (ơ ơ))

Lễ (ơ) tạ ơn

(_ _ _ Lễ (ơ) tôn thờ)

Chúa thương con

(_ _ Chúa thương con)

Chẳng (ơ) bến bờ

(_ _ _ Vô bờ (ơ ơ)).

2.

Dâng lên Chúa (ơ ơ) những (ơ) buồn vui,

Khi nắng gội và khi mưa (ơ) rơi,

Khi nắng gội và khi mưa (ơ) rơi.

Như em bé (ơ ơ) bên (ơ) mẹ yêu,

Con vui bước trong cuộc đời sớm chiều,

Con vui bước trong cuộc đời sớm chiều.


ĐK.

Dâng lên Chúa (ơ ơ)

(_ _ Dâng lên Chúa (ơ ơ))

Lễ (ơ) tạ ơn

(_ _ _ Lễ (ơ) tôn thờ)

Chúa thương con

(_ _ Chúa thương con)

Chẳng (ơ) bến bờ

(_ _ _ Vô bờ (ơ ơ)).

Dâng Lễ Tạ Ơn (Giọng Miền Nam) - Phanxicô - Dâng Lễ